APK.GOLD
Tệp APK cho android
Thông tin ngắn
Thường là tệp apk Google Docs(Google Documents ) có xếp hạng 8.6 từ 10. Đây là xếp hạng tích lũy, hầu hết các ứng dụng tốt nhất trên cửa hàng Google Play được xếp hạng 8 từ 10. Tổng số đánh giá trong Cửa hàng Google Play 1539491. Tổng số đánh giá năm sao đã nhận được cho 1042302. Ứng dụng này đã được người dùng đánh giá không tốt 136867. Số lượng tải xuống gần như nằm trong phạm vị từ 1,000,000,000+ downloads trong cửa hàng Google Play Google Docs(Google Documents ), nằm trong danh mục Việc làm, với thẻ google và được phát triển nhờ Google LLC. Bạn có thể truy cập trang web của họ http://g.co/daydream hoặc gửi thử cho họ apps-help@google.com. Google Docs(Google Documents ) có thể tải xuống trên thiết bị Android nhờ 4.4(Kitkat)+. Chúng tôi cung cấp chỉ tệp apk gốc. Nếu tài liệu nào trên trang web này vi phạm quyền lợi của bạn, hãy thông báo cho chúng tôi . Bạn cũng có thể tải apk Google xuống và làm nó hoạt động nhờ trình giả lập Android như big nox app player, bluestacks и koplayer. Bạn cũng có thể tải apk Google Docs(Google Documents ) xuống và làm nó hoạt động trên trình giả lập Android như bluestacks или koplayer. Phiên bản Google Docs(Google Documents ) apk có trên trang web của chúng tôi: 1.21.222.07.72, 1.21.222.07.40, 1.21.222.07.34, 1.21.202.04.72, 1.21.202.04.40 và những người khác. Phiên bản cuối Google Docs(Google Documents ): 1.21.222.07.40 đã được tải lên 2021/17/06
Ảnh chụp màn hình cho Google Docs
 • Google Documents
 • Google Documents
 • Google Documents
 • Google Documents
 • Google Documents
 • Google Documents
 • Google Documents
 • Google Documents
 • Google Documents
 • Google Documents
 • Google Documents
 • Google Documents
 • Google Documents
 • Google Documents
 • Google Documents
 • Google Documents
 • Google Documents
 • Google Documents
 • Google Documents
 • Google Documents
 • Google Documents
 • Google Documents
Mô tả cho Google Docs (từ google play)

Tạo, chỉnh sửa và cộng tác với những người khác trên tài liệu từ điện thoại hoặc máy tính bảng Android của bạn bằng ứng dụng Google Tài liệu. Với Docs, bạn có thể:

- Tạo tài liệu mới hoặc chỉnh sửa các tệp hiện có
- Chia sẻ tài liệu và cộng tác trong cùng một tài liệu cùng một lúc.
- Làm việc mọi lúc mọi nơi - ngay cả khi ngoại tuyến
- Thêm và trả lời bình luận.
- Không bao giờ lo lắng về việc mất công việc của bạn - mọi thứ được lưu tự động khi bạn nhập.
- Nghiên cứu, ngay trong Tài liệu với Khám phá
- Mở, chỉnh sửa và lưu tài liệu Word.

Thông báo Quyền
Liên hệ: Quyền này được sử dụng để đưa ra đề xuất về những người để thêm vào tệp và chia sẻ.
Bộ nhớ: Tùy chọn này được sử dụng để lưu và mở tệp trên bộ lưu trữ USB hoặc SD.

Lịch sử của các phiên bản Google Docs
Mới trong Dokumente 1.21.222.07.72
* Bug fixes and performance improvements
Mới trong Dokumente 1.21.222.07.40
* Bug fixes and performance improvements
Mới trong Dokumente 1.21.222.07.34
* Bug fixes and performance improvements
Mới trong Dokumente 1.21.202.04.72
* Sửa một số lỗi và cải tiến hiệu suất
Mới trong Dokumente 1.21.202.04.40
* Sửa một số lỗi và cải tiến hiệu suất
Mới trong Dokumente 1.21.202.04.34
* Sửa một số lỗi và cải tiến hiệu suất
Mới trong Dokumente 1.21.182.02.40
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong Dokumente 1.21.182.01.72
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.21.182.01.40
* Bug fixes and performance improvements
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.21.182.01.34
* Bug fixes and performance improvements
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.21.162.02.40
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất • Xem thêm dữ liệu sức khỏe và thể chất của bạn trên tab Trang chủ được thiết kế lại • Nhận dữ liệu chi tiết về giấc ngủ từ các ứng dụng của bên thứ ba được kết nối • Đặt cho mình lịch đi ngủ và theo dõi giấc ngủ của bạn như thế nào • Chia sẻ các hoạt động yêu thích của bạn lên mạng xã hội với tính năng chia sẻ được tích hợp sẵn từ Journal
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.21.162.02.34
* Sửa các lỗi và cải tiến hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.21.142.02.40
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.21.142.01.40
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.21.142.01.34
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.21.122.03.40
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.21.122.03.34
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.21.102.01.72
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.21.102.01.40
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.21.102.01.34
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.21.082.04.72
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.21.082.04.40
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.21.082.04.34
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.21.062.03.72
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.21.062.03.40
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.21.062.03.34
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.21.062.02.72
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.21.042.03.40
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.21.042.03.34
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.21.022.03.72
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.21.022.03.40
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.512.03.72
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.512.03.40
* Lỗi các bản sửa lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.512.03.34
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.492.04.72
* Sửa các lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.492.04.40
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.492.04.34
* Sửa các lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.462.03.72
* Sửa các lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.462.03.40
* Sửa các lỗi và cải thiện
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.462.03.34
* Sửa các lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.442.07.72
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.442.07.40
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.442.07.34
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.422.04.72
* Sửa lỗi và cải tiến hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.422.04.40
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.422.04.34
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.402.06.72
* Sửa các lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.402.06.40
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.402.06.34
* Sửa các lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.362.02.72
* Xem trước liên kết: khi nhấn vào các liên kết sẽ hiển thị tiêu đề và xem trước hình thu nhỏ
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.362.02.40

Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.362.02.34
* Xem trước liên kết: nhấn vào liên kết bây giờ sẽ hiển thị tiêu đề và xem trước hình thu nhỏ
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất • Thử trải nghiệm Google Fit cập nhật được thiết kế xung giúp bạn đạt được các mục tiêu về sức khỏe và thể chất của mình! • Dễ dàng theo dõi Điểm nhịp tim cùng với số bước của bạn suốt cả ngày • Xem thiết kế mới và sáng sủa hơn của chúng tôi trên ứng dụng đồng hồ và điện thoại di động Google Fit • Xem các lễ kỷ niệm mới và thú vị khi bạn hoàn thành mục tiêu hàng ngày của mình * Xem trước liên kết: nhấn vào liên kết ngay bây giờ hiển thị bản xem trước tiêu đề và hình thu nhỏ * Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.302.01.72
* Chào mừng bạn đến với Tài liệu ở Chế độ tối. Dễ nhìn hơn vào ban đêm, dễ sử dụng pin hơn vào ban ngày.
* Sửa các lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.302.01.40
* Chào mừng bạn đến với Tài liệu ở Chế độ tối. Dễ nhìn hơn vào ban đêm, dễ sử dụng pin hơn vào ban ngày.
* Sửa các lỗi và cải tiến hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.302.01.34
* Chào mừng bạn đến với Tài liệu ở Chế độ tối. Dễ nhìn hơn vào ban đêm, dễ sử dụng pin hơn vào ban ngày.
* Sửa các lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.282.03.72
* Chào mừng bạn đến với Tài liệu ở Chế độ tối. Dễ nhìn hơn vào ban đêm, dễ sử dụng pin hơn vào ban ngày.
* Sửa các lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.282.03.40
* Chào mừng bạn đến với Tài liệu ở Chế độ tối. Dễ nhìn hơn vào ban đêm, dễ sử dụng pin hơn vào ban ngày.
* Sửa các lỗi và cải tiến hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.282.03.34
* Chào mừng bạn đến với Tài liệu ở Chế độ tối. Dễ nhìn hơn vào ban đêm, dễ sử dụng pin hơn vào ban ngày.
* Sửa lỗi và cải tiến hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.262.04.72
* Lỗi sửa lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.262.04.40
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.262.04.34
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.242.03.72
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.242.02.72
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.242.02.40
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.242.02.34
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.222.02.72
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.222.02.40
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.222.02.34
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.202.03.72
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.202.03.40
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.202.03.34
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.182.05.72
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.182.05.40
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.182.05.34
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.162.07.72
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.162.07.40
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.162.07.34
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.122.03.72
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.122.03.40
* Sửa các lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.122.03.34
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.102.07.72
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.102.06.72
* Sửa các lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.102.06.40
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.102.06.34
* Sửa các lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.082.05.72
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.082.05.40
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.082.05.34
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.062.04.72
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.062.04.40
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.062.04.34
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.042.06.72
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.042.06.40
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.042.06.34
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.022.05.72
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.022.05.40
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.20.022.05.34
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.19.512.03.72
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.19.512.03.40
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.19.512.03.34
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.19.492.02.72
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.19.492.02.40
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.19.492.02.34
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.19.412.05.34
* Sửa lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.19.412.04.40
* Sửa lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.19.392.03.40
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.19.372.05.40
* Sửa các lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.19.372.05.34
* Sửa các lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.19.352.06.40
* Sửa các lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.19.332.05.45
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.19.332.05.40
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.19.312.02.40
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.19.292.02.45
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.19.292.02.40
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.19.272.02.40
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.19.252.04.45
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.19.252.04.40
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.19.232.05.72
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.19.232.05.34
* Sửa các lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.19.212.02.72
* Sửa các lỗi và cải tiến hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.19.212.02.34
* Sửa lỗi và cải tiến hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.19.192.07.34
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.19.172.04.72
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.19.132.05.72
* Sửa một số lỗi và cải tiến hiệu suất được
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.19.112.02.45
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.19.112.02.34
* Sửa các lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.19.092.02.72
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.19.072.01.72
* Sửa một số lỗi và cải tiến hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.19.052.01.34
* Sửa các lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.19.032.03.45
* Sửa các lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.19.013.05.72
* Sửa lỗi và cải tiến hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.19.013.05.45
* Sửa các lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.18.502.01.34
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.18.482.03.72
* Sửa các lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.18.462.04.34
* Tùy chọn thêm chú thích cuối trang
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.18.442.01.72
* Tùy chọn để thêm chú thích cuối trang
* Sửa lỗi và cải tiến hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.18.412.02.72
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.18.412.02.34
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.18.392.02.72
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.18.372.06.34
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.18.352.02.72
* Sửa các lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.18.332.03.34
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.18.312.05.34
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.18.292.07.72
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.18.252.07.45
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.18.232.02.72
* Cải tiến thanh bên trên màn hình lớn
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.18.212.08.72
* Cải tiến thanh bên trên màn hình lớn
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.18.212.08.34
* Cải tiến thanh bên trên màn hình lớn
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.18.192.05.34
* Cải tiến thanh bên trên màn hình lớn
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.18.172.05.34
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.18.152.02.34
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.18.132.04.72
* Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.7.482.04.34
* Cải thiện cách hiển thị các phương trình trong tài liệu * Sửa lỗi và cải tiến hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.7.462.05.72
* Sửa lỗi và cải tiến hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.7.462.05.34
* Sửa lỗi và cải tiến hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.7.442.02.72
* Sửa lỗi và cải tiến hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.7.412.06.72
* Thanh công cụ theo ngữ cảnh mới hợp lý hóa việc định dạng * Menu chia sẻ được làm mới để cộng tác dễ dàng hơn * Sửa lỗi và cải tiến hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.7.392.04.72
* Tùy chọn để ẩn thông báo của cộng tác viên * Làm mới trực quan thanh công cụ * Sửa lỗi và cải tiến hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.7.372.07.72
* Cải thiện hỗ trợ thẻ SD * Sửa lỗi và cải tiến hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.7.352.04.72
* Sửa lỗi và cải tiến hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.7.332.03.72
* Sửa lỗi và cải tiến hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.7.312.04.72
* Đề xuất chỉnh sửa tài liệu mà không thay đổi văn bản gốc * Sửa lỗi và cải tiến hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.7.292.06.72
* Hỗ trợ điều hướng bàn phím của các điều khiển trên màn hình * Sửa lỗi và cải tiến hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.7.292.06.34
* Hỗ trợ điều hướng bàn phím của các điều khiển trên màn hình * Sửa lỗi và cải tiến hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.7.273.03.72
* Lựa chọn văn bản thông minh trên các thiết bị chạy Android O * Sửa lỗi và cải tiến hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.7.252.05.72
* Dễ dàng định dạng bảng, hình ảnh và bản vẽ với các mục mới trên thanh công cụ * Sửa lỗi và cải tiến hiệu suất
Mới trong com.google.android.apps.docs.editors.docs 1.7.232.04.72
* Sửa lỗi và cải tiến hiệu suất
Please rate this app
Thông tin
Tệp Apk Dokumente có vài phương án, xin vui lòng chọn một
Những phiên bản tệp APK khác Dokumente dành cho Android
Những ứng dụng tốt nhất cho Android
Android phổ biến ứng dụng